W miejscach trudnodostępnych, wymagających dostępu linowego wykonujemy:

MONTAŻE I DEMONTAŻE

•  wszelkiego rodzaju konstrukcje stalowe
•  i aluminiowe

•  rynny oraz rury spustowe

•  piony wentylacyjne

•  instalacje odgromowe

•  zabezpieczenia przeciw ptakom,
•  uniemożliwiające gniazdowanie (na parapetach, •  •  krawędziach, gzymsach, balkonach, rzeźbach
•  i innych wystających elementach)

•  anteny, nadajniki

•  oświetlenie

•  obróbki blacharskie

 

 

REKLAMY

•  montaż i serwis reklam wielkoformatowych

•  montaż i naprawa oświetlenia

•  montaż konstrukcji nośnych pod reklamy
•  wielkoformatowe

•  malowanie na ścianach budynków

•  wyklejanie folii reklamowych i billboardów

 

 

REMONTY I NAPRAWY

•  docieplanie

•  naprawy tynkarskie

•  malowanie

•  zabezpieczenia antykorozyjne

•  uszczelnianie szczelin i przerw dylatacyjnych

•  uszczelnianie szybów wentylacyjnych

 

 

 

 

USUWANIE ZAGROŻEŃ

•  zbijanie tynków

•  usuwanie nawisów śnieżnych i lodowych

•  odśnieżanie dachów płaskich i skośnych
•  o dowolnym stopniu skomplikowania oraz
•  wszelkich innych miejsc trudnodostępnych

•  udrażnianie z lodu rynien i rur spustowych

 

 

MYCIE I CZYSZCZENIE

•  mycie powierzchni szklanych, aluminiowych,
•  kamiennych, metalowych

•  wysokociśnieniowe mycie wodą oraz środkami
•  chemicznymi

•  odgrzybianie

•  odkurzanie konstrukcji stalowych, regałów
•  wysokiego składowania

•  piaskowanie

 

 

PRACE W PRZESTRZENIACH ZAMKNIĘTYCH

•  piony wentylacyjne

•  kominy

•  zbiorniki

•  silosy

 

 

PRACE NA DRZEWACH

•  pielęgnacyjne i techniczne cięcie drzew

•  redukcja koron

•  ratowanie zwierząt

 

 

INNE USŁUGI

•  fotodokumentacja

•  transport ciężkich elementów metodą linową

•  ekspertyzy

 

 

 

A T O M
Technika Alpinistyczna

ul. Klaudyny 36/31
01-684 Warszawa

Tomasz Morkowski
tel.: +48 501 472 047

atom.alpinisci@gmail.com

NIP: 118-115-63-72
REGON: 012748166


 

ATOM / alpinistyczne.com / all rights reserved